دادخواست تجدیدنظرخواهی و تنظیم لایحه و مهلت تجدید نظر خواهی

امتیاز ۵ از ۵ – ۱ رای
در حال ثبت رای

 تجدیدنظر خواهی

در حوزه مشاوره حقوقی و دعاوی حقوقی گاهی اوقات با مسئله تجدید نظر خواهی روبه رو می شویم. در این مقاله در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

دادخواست تجدیدنظر

رویه قضایی در خصوص تنظیم دادخواست تجدیدنظر و تبادل لوایح و توجها به این نکته که تنظیم دادخواست صحیح تجدیدنظر و لایحه جامع و تخصصی در مرحله تجدیدنظر می تواند بسیار موثر باشد امری بدیهی می باشد و مضافاً اینکه آرای صادره در این مرحله اکثراً قطعی بوده و به توعی آخرین دفاع طرفین دعوی در این مرحله می باشد پس ضروری می نماید قبل از هر اقدامی با وکلای گروه حقوقی اساتید مهر ایرانیان در این خصوص هماهنگی نمایید.

تجدیدنظرخواهی:

تجدیدنظرخواهی از طرق عادی شکایت بوده و بنابراین طرح آن علی الاصول نسبت به اکثر دعاوی ممکن می باشد و ثانیا اثر تعلیقی دارد و ثالثا همواره اثر انتقالی دارد.

آراء قابل تحدیدنظر:

 • احکام شامل:
 • دعاوی مالی بیش از ۳۰۰ هزار تومان
 • دعاوی غیر مالی
 • متفرعات دعوی در صورتی که اصل دعوی قابل تجدیدنظر باشد.
 • قرارها:
 • قرارهای قاطع شامل:
 • ردعوا
 • سقوط دادخواست
 • ابطال دادخواست
 • عدم استماع
 • قرار عدم اهلیت

شرایط  تنظیم دادخواست و پروسه تجدیدنظر خواهی:

 • تحدیدنظر حواه باید دادحواست تجدیدنظر خواهی خود را با رعایت شرایط مذکور در ماده ۳۴۱ در اوراق چاپی مخصوص و به زبان فارسی تنظیم نموده و آنرا به یکی از سه مرجع مذکور در ماده ۳۳۹ یعنی دفتر دادگاه صادر کننده بدوی با مسئول شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا دفتر بازداشتگاهی که در آن بازداشت است تقدیم نماید. درصورتیکه مرجع اخیر الذکر تقدیم شود آنها باید پس از ثبت دادخواست فوراً دادخواست را به دادگاه بدوی صادر کننده ارسال نمایند. دفتر دادگاه بدوی دادخواست تجدیدنظر ۴ اقدام به شرح ذیل انجام میدهد.
 1. بررسی مهلت ثبت دادخواست
 2. بررسی شرایط شکلی دادخواست
 3. تبادل لوایح
 4. ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر

پیشنهاد می گردد به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی اساتید مهر ایرانیان با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود.با ما  تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد با وکیل پایه یک دادگستری مورد نظر  مشاوره حقوقی رایگان حضوری یا مشاوره حقوقی تلفنی تخصصی  بگیرید.

فهرست
Call Now Button