الزام شوهر به دادن نفقه

الزام شوهر به دادن نفقه

مطابق ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی در خصوص الزام شوهر به دادن نفقه بیان می شود که زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محموم خواهد کرد.

مشاوره حقوقی خانواده:

زنی که محجور است نمی تواند شحصاً در این خصوص اقامه دعوی کند بلکه نیاز به ادن ولی یا قیم دارد.

مشاوره حقوقی رایگان:

ولی یا قیم می تواند به نمایندگی از محجور خود به شخصه اقامه دعوی نماید.

  • مجازات کیفری در خصوص تخلف از انفاق منوط به تمکن مالی زوج فقط در خصوص نفقه آینده زن است نه نفقه گذشته.
الزام شوهر به دادن نفقه

مطابق ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی در خصوص عدم امکان اجرای حکم الطام بیان می شود اگر اجرای حکم در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده ۱۱۲۹ رفتار خواهد شد بر همین اساس در ماده ۱۱۲۹ بیان می گردد.

  • در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای جکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق م ینماید همچنین است در صورت عجز از دادن نفقه.
مشاوره حقوقی خانواده
  • اصل، عدم پرداخت نفقه است و اثبات خلاف آن بر عهده زوج است مگر آنکه گذران آرام زندگی و امرار معاش طوجه قربنه ای به سود زوج باشد.
  • منظور اط اجبار طلاق مجکوم کردن زوج به طلاق همسرش می باشد که در صورت امتناع زوج از تمکن به حکم دادگاه به اذن حاکم طلاق داده می شود.
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل دادگستری
به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی اساتید مهر ایرانیان با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما فرم رزرو مشاوره حقوقی و در این زمینه یا موارد مشابه مشاوره حقوقی آنلاین فوری یا مشاوره حقوقی رایگان  بگیرید. 
نوشتهٔ پیشین
مهریه زن در ازدواج موقت
نوشتهٔ بعدی
مشاوره حقوقی مهریه زوجه
فهرست