اعسار از پرداخت مهریه زوجه

اعسار از پرداخت مهریه زوجه

مطابق ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی شرط مدت یا قرار اقساط مهریه برای پرداشت مهر بیان می گردد که برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرارداد.

مشاوره حقوقی
  • زن به محض وقوع عقد، مالک مهر شده و می تواند آن را از شوهر مطالبه کند اما در صورتی که برای تادیه آن مهلت در نظر گرفته شده باشد حق مطالبه فوری را نحواهد داشت.
اعسار از پرداخت مهریه زوجه
  • منوط کردن مطالبه مهریه به توانایی زوج یا به عبارتی عندالاستطاعه نوعی شرط اجل است  بنابراین با استطاعت در انفاق به اقارب متفاوت است زیرا در انفاق به اقارب، اصل تکلیف، معلق به توانایی منفق است در حالیکه در  مهریه عتدالاستطاعه، دین بر ذمه مستقر شده و مطالبه آن تا حصول توانایی زوجه به تاخیر می افتد.

مشاوره حقوقی خانواده

چنانچه مهریه عندالاستطاعه باشد و تا پایان عمر زوج اموالی به جز مستثتیات دین نداشته باشد مهریه از ماترک زوج قابل وصول است.زیرا بحث مستثنیات طلب از ماترک موضوعیت ندارد.

مشاوره حقوقی

مطابق ماده ۱۰۸۴ قانون مدنی در خصوص ضمان شوهر در صورت تلف شدن یا معیوب شدن مهر بیان می گردد که هر گاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.

مشاوره حقوقی رایگان

  • در صورت تلف شدن مهر قبل از تسلیم، زوج باید مثل ی قیمت آن را به زن تحویل دهد.
مشاوره حقوقی رایگان
به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی اساتید مهر ایرانیان با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما تماس بگیرید و در این زمینه یا موارد مشابه مشاوره حقوقی آنلاین فوری یا مشاوره حقوقی رایگان  بگیرید. 
نوشتهٔ پیشین
مشاوره حقوقی مهریه زوجه
نوشتهٔ بعدی
حق حبس زن
فهرست

تماس با وکیل دادگستری