ازدواج با خواهرزاده یا برادرزاده زن

ازدواج با خواهرزاده یا برادرزاده زن

مطابق ماده ۱۰۴۹ قانون مدنی در خصوص ازدواج با خواهرزاده یا برادرزاده زن هیچ کس نمی تواند دختر برادر زاده یا خواهرزاده زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود.

مشاوره حقوقی
  • این منع در زمانی که عمه یا خاله در عده طلاق رجعی به سر می برند نیز باقی است.
  • در حالت عکس یعنی زمانی که خواهر زاده یا برادر راده در عقد مرد می باشد مرد می تواند بدون اذن با عمه یا خاله انها ازدواج نماید.
ازدواج با خواهرزاده یا برادرزاده زن
مشاوره حقوقی خانواده
  • ازدواج با نوه خواهر یا برادر زوجه نیز بنابر قول مشهور فقهای امامیه مانند ازدواج با خواهرزاده یا برادرزاده زوجه است.
مشاوره حقوقی

اگر مرد بدون این اذن اقدام به ازدواج نماید این ازدواج غیر نافذ بوده و زن اول که عمه یا خاله زن دوم است می تواند آن را تنفیذ یا رد نماید و در صورت تنفید نکاح از آغاز نافذ می گردد.

مشاوره با وکیل خانواده

  • اگرچه قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ در خصوص ازدواج مجدد مرد ساکت است اما با توجه به اینکه در ماده ۵۸ قانون فوق الذکر قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ کلا نسخ نگردیده است و قانون جدید تنها در صورت تعارض با قانون سابق ناسخ آن محسوب می گردد. بنابراین قانون ۱۳۹۱ نافی لزوم احذ اجازه مرد متاهل برای ازدواج دوم اعم از دائم یا موقت موضوع ماده ۱۶ قانون ۱۳۵۳ نبوده و ماده اخیرالذکر به قوت خود باقی است بنابراین ثبت ازدواج مرد متاهل مستلزم اجازه دادگاه می باشد.
مشاوره حقوقی خانواده
به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی اساتید مهر ایرانیان با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما فرم رزرو مشاوره حقوقی و در این زمینه یا موارد مشابه مشاوره حقوقی آنلاین فوری یا مشاوره حقوقی رایگان  بگیرید. 
نوشتهٔ پیشین
اجازه ولی در نکاح دختر باکره
نوشتهٔ بعدی
مجازات ازدواج با زن شوهردار
فهرست