اخلاق وکالت مقررات، الزامات وکیل

امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
در حال ثبت رای

اخلاق وکالت مقررات، الزامات وکیل

 

سوگندنامه: طبق فرمایش رئیس مرکز هر روز این سوگندنامه مرور شود .

به لحاظ اهمیت شغل وکالت ، این شغل سوگندنامه دارد وبه دلیل اهمیت این شغل در پایان سوگند قید میشود

که شرافت من ضمیمه این سوگند است .

اخلاق وکالت مقررات، الزامات وکیل

چگونه ارتباط بگیریم تامصون و ایمن بمانیم؟

*ارتباط با موکل

*ارتباط با وکلا

*ارتباط با قضات

*ارتباط با اصحاب دعوا

اخلاق وکالت

*و هرآنچه که وابسته به شغل وکالت است.

چگونه رابطه کم خطر و بی خطر ایجاد کنیم تا بتوانیم به وظایف خطیر شغل وکالت بپردازیم ؟

اولین تقسیم بندی :

۱ ویژگی شخصی یک وکیل خوب چیست ؟

الف)رعایت وقت و زمان است: در شرایط فعلی باور این شده که دیر رسیدن بنابر مهم بودن شخصیت است، این

مطرح نیست وکیل خوب باید مقید به زمان باشد در وقت رسیدگی محکمه بایستی سر موعد جلسه برسیم اگر دیر

برسیم حقوق زیادی از موکل ضایع می شود این دیر رسیدن هم مسئولیت حقوقی برای وکیل ایجاد می کند هم

مسئولیت انتظامی؛ رعایت وقت و زمان بحث حق الناس است.

ب) چه پرونده هایی را بگیریم؟ آیا پرونده ای را که میگیریم در تخصص و توان ما هست یا خیر؟ آیا اساسا حق

با موکل ما است؟

در خصوص پذیرش پرونده نبایستی تنها ذهن به سمت پرونده کیفری برود؛ در تمامی جرایم مرتکب این حق را

دارد از حضور وکیل بهره ببرد و از حقوق قانونی مجرم یا متهم دفاع شود، نه از ماهیت جرم!!!

اخذ پرونده ناحق: در پروندههای حقوقی بیشتر متصور است؛ مثلاً چک در ید شخصی است که محق نیست و

در اصل مبلغ چک را اخذ کرده ولی لاشه چک دست اوست این از موارد دفاع از موضع باطل است یا قراردادی

اقاله شده: یک نسخه ای نوشتندو موکل اقاله را مطرح میکند اما قراردادی وجود ندارد که الزامی باشد.

اخلاق وکالت مقررات، الزامات وکیل

سوال: وکیل اگر مطلع شود موکل در موضع حق نیست ؟

-۱ درآمد ؛ درآمدنامشروع است و آثار دنیوی و اخروی دارد .

۲ بدبین نمودن مردم از وکیل: (این موضوع را با اسرار و رازداری موکل خلط نکنیم ).

ولا تلبسوا الحق »: در سوره بقره آیه ۴۲ آمده :حق را به باطل نیامیزید و پنهان نکنید در حالی که از آن مطلع هستید

« بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون

وکیل اولین قاضی پرونده هست، پس ابتدابا همان نگاه سختگیرانه قاضی به پرونده نگاه کنید اگر موکل نمیتواند

شما را متقاعد کند که حق با اوست قاضی هم متقاعد نخواهد شد در مباحث حقوقی عالم ثبوت و عالم اثبات

است؛ عالم ثبوت در ابتدا مهم است در ابتدا باید واقعیت را کشف کرد بعد از حقانیت؛ ادله اثبات موکل را بررسی

کرد که آیا ادله برای اثبات ذیحقی به قاضی کامل است و ابتدا باید ذیحقی موکل را بررسی کرد و بعد ادله اثبات

موکل را بررسی نمود.

ج)وکیل حق دروغگویی ندارد : حق الوکاله یک درآمد طیب و طاهر است ولی باید در جهت احقاق حق دریافت

شود؛ وکیل حق رشوه دادن ندارد حتی اگر موکل محق باشد و باید در ابتدا علمی داشته و در مرحله بعد استدلال

قوی داشته باشد؛ با صداقت وکیل میتواند به نتیجه خوبی برسد.

نکته مهمی که هست بایستی وکالت در قالب یک هیئت وکالتی باشد و کار جمعی صورت گیرد. برای رای

گرفتن بایستی آیین نامه ها و بخشنامه ها و آرا را مطالعه کرد؛ به این جهت بایستی رو به کار جمعی در وکالت

آورد.

د) بحث دیگر به روز بودن و تسلط بر قوانین و مقررات است و یک وکیل خوب باید مطالعه فراوان داشته و رای

وحدت رویه جدید را مطالعه و کاربرد آن را بداند و به اطلاعات زمان فارغ التحصیلی اکتفا نکند .

با این اندازه از قوانین و مقررات پراکنده که در دانشگاهها تدریس نشده است و در کارآموزی هم تعداد معدودی

تدریس میشود ومواردی مثل قانونشهرداری و… که عملا امکان تسلط به این حجم مقررات را نداریم، به این

دلیل نمی توان وکیل عمومی بود؛ نمی شود شخصی قوانین بانکی؛ ملکی و .. همه را مسلط باشد؛ به همین دلیل

در مرکز وکلا در حال راهاندازی وکالت تخصصی هستیم بایستی با توجه به علاقه مندی و تسلط؛ وکالت در همان

حیطه انجام داد، هدف وکالت تخصصی شناسایی وکلای متخصص نیست؛ تربیت وکلای تخصصی است.

ما باید سیستم ارجاع داشته باشیم و مثلا اگر وکیلی در حوزه ورزشی تخصص دارد به او ارجاع داده شود؛ باید

تبلیغات هم برای وکلای تخصصی صورت بگیرد؛ سایت مرکز؛ وکلای متخصصی را معرفی نماید یا وکیل در

سایت شخصی خود تخصص خود را معرفی نماید؛ با رعایت شئون وکالت.

در وکالت تخصصی کار وکیل هم سهل می شود و در حیطه همان تخصص مطالعه میکند.آیین نامه تعرفه

حقالوکاله هم ۱۰ درصد برای وکلای متخصص بیشتر در نظر گرفته است. در آموزشهای تخصصی در مرکز هر

وکیل یک مطلبی را که تسلط دارد به مابقی جمع آموزش می دهد

ح ) بحث صلح و سازش است: یکی از ویژگیهای یک وکیل خوب در بحث صلح و سازش است؛ الان اگر با

توجه به قانون پرونده را به صلح و سازش ختم دهیم می توانیم تمام حق الوکاله را دریافت کنیم.

صلح و سازش هم آدابی دارد؛ اول باید دید آیا اساسا موضوع قابلیت صلح و سازش را دارد؟ ممکنه مفاسد و

تبعاتی داشته باشد که اتفاقا بایستی موضوع را پیش ببریم؛ به طور معمول ممکن است موکل ارزش صلح و سازش

را درک نکند ولی وکیل بایستی تلاش کند بین اصحاب دعوا را صلح و سازش دهد.

درآمدهای ناشی از حق الوکاله های صلح و سازش از حق الوکاله های دیگر دعاوی ارزش بیشتری دارد.

نباید صلح و سازش مظان اتهام قرار گیرد؛ موکل بایستی مطلع از مذاکره با طرف دعوا باشد تا سوءظن موکل

برانگیخته نشود و همچنین موکل بایستی رضایت در صلح و سازش داشته باشد. توصیه می شود جلسات صلح و

سازش با حضور دو طرف باشد.

(نکته مهم: در حال حاضر موکل و طرف دعوا صدای وکیل را ضبط می کنند.)

نکته ای که هست برای صلح و سازش اینکه جلسه صلح در کجا مطرح شود؟

حتی الامکان از طرف خود وکیل استفاده شود مثلا در منزل طرف دعوا مناسب نیست ، جلسه صلح و سازش در

رستوران هم خلاف شئون وکیل است.

و دیگر اینکه هرگز وکیل عدم حقانیت موکل را به طرف مقابل اعلام نکند و این را نزد طرف مقابل بیان نکند.

در آمدهای ناشی از حق الوکاله های صلح و سازش بالاتر از حق الوکاله های در دعاوی است.

۲ نباید صلح و سازش در مظان اتهام قرار گیرد . موکل بایستی مطلع از مذاکره با طرف دعوا باشد تا سوء ظن

موکل برانگیخته نشود و موکل بایستی رضایت در صلح و سازش داشته باشد. توصیه می شود جلسات صلح و

سازش با حضور دو طرف باشد.

در حال حاضر موکل یا طرف دعوا ، صدای وکیل را ضبط می کنند.

نکته ای که هست برای صلح و سازش جلسه صلح در کجا مطرح شود؟

حتی الامکان از دفتر خود وکیل استفاده شود. مثلا در منزل طرف دعوا مناسب نیست و همچنین جلسه صلح و

سازش در رستوران هم خلاف شان وکیل است.

اخلاق وکالت مقررات، الزامات وکیل

نکته ی دیگر : اینکه هرگز وکیل نباید عدم حقانیت موکل را به طرف مقابل اعلام کند و این را نزد طرف مقابل

مطرح نماید.

در اختلافات خانودگی صلح و سازش بیشتر توصیه می شود.

وکیل بایستی با موکل صحبت کند و توجیه کنیم که جلسه سازش جلسه دعوا نیست. باید تشخیص دهیم کجا

صلح و سازش را مطرح کنیم.

نکته ای هست اینکه ما حامی حق موکل هستیم نه حامی شخص موکل.

مباحث روانشناسی را یاد بگیریم .

اقناع در دادگاه به یک صورته و اقناع خارج دادگاه به صورت دیگر . مثلا شخص موکل احساس کند واقعا

خودت را جای او گذاشته اید.اخلاق وکالت

در موکل جنس مخالف بایستی دقت شود . بحث نوع ارتباط با جنس مخالف خیلی دقت و مراعات نیاز دارد.

در خیلی مواقع بایستی پیشنهاد دهیم به مشاور مراجعه کنند در مسائل خانوادگی.

هیچ وقت دنبال جذب پرونده نباشید و نباید موکل احساس نیاز به پرونده را متوجه شود.

نکته مهم: اگر اختیار صلح و سازش را از موکل می گیرید حدود صلح و سازش را کتبا مشخص کنید. و اگر

در حین کار نیاز به اجازه موکل در آن محدوده دارید حتما پیامک یا ایمیل کند تا قابل اثبات باشد.

اگر وکیل حق موکل را ضایع کند موکل می تواند تخلف انتظامی در دادسرای انتظامی مطرح کند که

عبطه من را رعایت نکرده و بر خلاف حقوق موکل توافق کرده است.

اگر موکل دنبال بهانه جویی است مصالحه و اجازه و صلح و سازش حتما بایستی کتبی باشد و گرنه موکل

منکر اجازه شفاهی می شود.

بحث بعدی: بحث رفتار در فضای مجازی است : اهمیت فضای مجازی بیشتر از فضای حقیقی است.

ویژگی وکیل خوب اینست که اولا گفتار خوب داشته باشد، دوما اگر توهینی شده بایستی با آرامش پاسخ دهد.

 

اخلاق وکالت

از حیث رعایت پوشش در فضای مجازی دقت شود. شغل وکالت از مسائلی است که تا خصوصی ترین مسائل

زندگی ما را همراهی می کند. از رفتار و منش شخص باید مشخص باشد که وکیل است در تمام ساعات زندگی

رعایت شان وکالت بایستی وجود داشته باشد.

در خصوص اظهار نظر:

۱ یک وکیل خوب اساسا زیاد حرف نمی زد و بیشتر گوش می کند و تنها به سوال پاسخ دهید. هم در دادگاه

و هم در مراودات شخصی هم در مجازی فقط در حد نیاز صحبت و گفتگو کنیم و پرهیز از توهین و افترا و

برچسب زنی صحبت کنیم.

اظهار نظر سیاسی و عقیدتی در فضای مجازی نباید مطرح کرد.

توصیه می شود تجربیات و خاطرات وکالت را بنویسید و به مرور زمان یک مجموعه با ارزش خواهیم داشت.

۹۹ که /۷/ اگر دادگاه حضور پیدا کردید حتما در پرونده بنویسید که امروز در دادگاه چه گذشت مثلا در تاریخ ۱

لازم هست در » در جلسه دادگاه حضور پیدا کردم قاضی حضور نداشت و جلسه تجدید شد. یا مثلا بنویسیم

« اینخصوص با قاضی صحبت کنم

پیشنهاد می شود در شغل وکالت روحیه خود را به موضوع دیگر مثل هنر تلطیف کنید یا ورزش کنید.

کتاب فرار از وکالت را حتما مطالعه کنید یا ادبیات مطالعه نمایید حتی برای افزایش کیفیت لوایح و مکاتبات

خود.

وکالت فرصت خدمت است نه تجارت و کسب و کار.

در مواردی فارغ از تعرفه و مسائل مالی قبول وکالت کنیم.

دو نکته را در وکالت در نظر داشته باشید:

نگارش ساده ترین درخواست ها مثل ( تقاضای مطالعه پرونده) و نگارش لایحه بسیار مهم است و لوایح وکلای

برجسته را مطالعه کنید.

ضمنا مقدمه، شرح وقایع در پاورقی متن ماده هست، چکیده (اگر وکیل خوانده باشم ایرادات ماهوی جدای

ایرادات شکلی است.)

اخلاق وکالت مقررات، الزامات وکیل

 

مثلا: الف  چکیده ب  شرح ماوقع ج  دفاعیات شکلی د  دفاعیات ماهوی را در داخل تیتر شماره

گذاری داریم.

اگر لایحه مفصل است فهرست گذاری می کنیم در ابتدای لایحه در خصوص زبان بدن و روانشناسی موثر :

باید قاضی را شناخت و منطبق با ذهن قاضی پیش رویم.

برخی انسانها سمعی هستند باید برای قاضی صحبت کنید.

برخی انسانها بصری هستند در اینجا برای قاضی لوایح بیشتر مد نظر است.

به چه صورت متوجه شویم اگر به قاضی سلام کردید و سر قاضی پایین پاسخ داد متوجه می شویم که بصری است.اخلاق وکالت

نکته مهم دیگر: سرعت صحبت کردن است اگر قاضی سرعت صحبت دارد بایستی با سرعت بالا با او صحبت

کرد.

باید توجه داشت که قاضی به چه صورت توجه بیشتری دارد، با توجه به آن احقاق حق موکل داشت.

جلسه ی دوم

ما باید به عنوان یک وکیل با توجه به جنسیت و مسائل دیگر از پذیرفتن برخی پرونده ها خودداری کنیم مخصوصاپرونده هایی که افراد شرور به وکلای خانم مراجعه میکنند چون این افراد خطرناک هستند و ممکن است خطرآفرین باشند باید از پذیرفتن آن اجتناب کنیم زیرا اگر اقدامی بر علیه موکل انجام دهیم ممکن است برای خودمان خطرناک باشد و در اینجا بحث وسایل دفاعی هم آنچنان بکار نمی آید چون تا شما بخواهید از خود دفاع نمایید آن شخص شرور آسیب از قبل برنامه ریزی شده را با شما میرساند.

اخلاق وکالت مقررات، الزامات وکیل

 

چند ویژگی مهم برای یک وکیل خوب:اخلاق وکالت

۱)حفظ اسرار و رازداری: اگر وکیل کسی شدید و از این راه اطلاعاتی کسب کردید هرگز نیاید این اطلاعات رادر اختیار کسی قرار دهید زیرا اگر در حفظ اسرار کوتاهی کنیم کل جامعه حقوقی را دچار تزلزل میکنیم.

۲)صداقت مخصوصا با موکل

۳)مسئولیت پذیری

۴)استقلال، هنگامی که وکیل از حقوق موکل دفاع میکند هیچ عامل بیرونی نباید در شکل دفاع اثر گذار باشد از

این حیث وکیل باید استقلال لازم را داشته باشد. استقلال ممکن است از نظر ساختاری هم باشد که آن نهاد

وابسته به حاکمیت باشد یا نباشد در ماده ۲ یا ۳ آیین نامه اجرایی مرکز گفته شده مرکز وکلا دارای شخصیت

حقوقی مستقل است.

آیا قوانین بصورت گزینشی و با سلیقه ما اعتبار پیدا میکنند یا قوانین کاملا بدون استثنا معتبر هستند؟ مثلا قانونی

که در نتیجه آن وکالت کسب و کار تلقی میشود را هیچکدام نمی پسندیم اما باید در زمان حاکمیت به آنها تن

دهیم و آنها را قبول کنیم هرچند رفته رفته قوانین اصلاح میشوند پس نمیتوانیم بگوئیم از این قانون خوشمان

میآید یا نمی آید، پس مرکز وکلا قانونی ایجاد شده و قانونی به حیات خود ادامه میدهد.

ارتباط بین وکیل و موکل در اخلاق وکالت

باید همه اقدامات وکیل مستند سازی شود زیرا ممکن است خود موکل زمانی بزرگترین دشمن وکیل بشود و احتمال اینکه موکل صوت وکیل را ضبط کند زیاد است پس باید مراقب حرفهایمان باشیم حالا ما میتوانیم در ابتدای جلسه بگوئیم بهتر است صدا را ضبط کنیم که بعد بتوانیم از آن استفاده کنیم و این کار باید با رضایت موکل باشد این ضبط خودش بهترین مستندسازی است ما باید بفکر ۲۰ سال دیگر هم باشیم.

وکیل ممکن است در پرونده شکست بخورد (هیچ تضمینی نیست که کسی که وکیل میگیرد حتما پیروز میشود) یا آن نتیجه ای که مطلوب است به اندازه کافی بوجود نیامده مثلا از ۴ خواسته ۲ تا را رای میگیرد یا اصلا ما رای را میگیریم اما موکل برای اینکه حق الوکاله را ندهد به انواع وسایل علیه ما متوسل میشود که ما را تحت فشار قرار دهد پس باید ارقام حق الوکاله را واقعی در سامانه ثبت کنید تا حقی از شما از بین نرود و حتما مالیات آن را بدرستی پرداخت نمائید.اخلاق وکالت

اخلاق وکالت

 

توصیه میشود وقتی موکل به ما مراجعه کرد یک شرح حالی از خود بنویسد که چرا به ما مراجعه کرده اصلا چه

کسی معرف بوده ادله و اسناد آن چه هست .

(بدترین شیوه جذب وکیل بازاریابی خیابانی است.) پس برای خود فرمی تهییه کنید که این مطالب را صورت

جلسه کنید و موکل آن را امضا کند و حتما بپرسیم که اجازه ی صلح و سازش داریم یا خیر و حدود آن چقدر

است و توصیه میشود موکل اقرار کند که مدارک من منحصرا شامل موارد ذیل است که زمانی نگوید من فلان

مدرک را داشتم و شما استفاده نکردی و ما باید مشخص کنیم کدام مدارک اصل است و کدام اصل نیست.

باتوجه به اینکه قراردادها الکترونیکی شده و اکثر موکل ها قرارداد را نمی خوانند و اکثر وکیل ها نیز نمی گویند

بخوان فقط میگویند میام آمد بفرست ممکن است فردا موکل بگوید اصلا نخواندم برای محکم کاری بهتر است

همان را پرینت بگیریم و از موکل امضا بگیریم

نکته: حتما باید با موکل در دفتر کار قرار بگذارید هیچ وقت به محل موکل نروید.

ما به هیچ وجه نباید نتیجه را تضمین کنیم چون ما در وکالت صد در صد نداریم پس تضمین نتیجه یک کار غیر

حرفه ای است.

تضمین نتیجه چند حالت دارد: ۱ تویی که تضمین میکنی دروغگو هستی ۲ داری وانمود نفوذ میکنی

توصیه: اگر قاضی آشنای شماست در آن شعبه اصلا پرونده نگیرید.

ما دو دسته موکل بد داریم:اخلاق وکالت

۱)کسی که اتفاقی تابلو دفتر را میبیند و به شما مراجعه میکند.

۲)کسی که فکر میکند شما نفوذی داری و بخاطر آن نفوذ به شما مراجعه میکند.

هیچگاه با موکل خود وارد ارتباط شخصی نشوید. یکی از مواردی که همان ابتدا باید با موکل خود تعیین تکلیف

کنید این است که به چه نحوی پیشرفت وکالتی را به او گزارش میدهید چون اگر موکل را رها کنید هر زمانی

که بیکار بشود زنگ میزند و از رونده پرونده می پرسد پس باید تعیین کنید که مثلا من خودم زنگ میزنم یا پیام

میدهم.

جهت مشاوره حقوقی با وکلای موسسه کلیک نمایید.

 

نکته: به موکل آدرس منزل شخصی را ندهید بین خودتان مرز ایجاد کنید مثلا اگر ایشان مغازه دارند از آن خرید

نکنید وارد رابطه دوستانه نشوید، باهم به تفریح نروید.

باید با موکل صادق باشیم؛ وکیل از روز اول میداند این پرونده نتیجه ندارد اما بخاطر اینکه درآمدی کسب کند

موکل را فریب میدهد و پرونده را میگیرد این اشتباه است ما باید صادقانه بگوئیم این پرونده شدنی نیست.

یکی از مواردی که باید انجام دهیم گفتن نه است نباید تعارف کنیم اگر نه گفتن سخت است مثلا بگویید این

پرونده در حیطه تخصصی من نیست .

ما باید موکل را در بیان مطالب مدیریت کنیم و موکل را به اصل مطلب راهنمایی کنیم با موکل جنس مخالف

تنها نباشید همیشه یک نفر سومی وجود داشته باشد تا از اتهام در امان باشید. ارتباط با موکل نباید همیشه از طریق

تلفن باشد بهتر است به موکل وقت بدهیم که به دفتر ما بیاید سعی کنید یک منشی ثابت داشته باشید.

اگر موکل به شما مراجعه کرد حتما مدارک را جهت مطالعه از او بگیرید زیرا گفتهی موکل همیشه منطبق با

مدارک نیست یکی از شاخصه های استقلال وکیل این است که سطح زندگیمان طوری باشد که از نظر مالی

محتاج به موکل نباشیم در واقع هزینه اولیه زندگی را از وکالت درنیاورید.

حالا موکل ما شخص حقیقی نیست حقوقی است: در خصوص شرکت های خصوصی از همان قانونی که صاحب

امضا در دفتر ما حضور پیدا میکند باید استفاده کنیم. اما موضوع ما وکالت در سازمان های دولتی یا عمومی

غیردولتی است مثل شهرداری است. وقتی با این نهاد ها قرارداد مشاوره میبندید نمیتوانید در محاکم بدون

وکالتنامه شرکت کنید خود این سازمان ها اگر بخواهند نماینده بفرستند باید معرفی نامه بفرستند اما شما چون

وکیل هستید این کار حتما باید در غالب وکالتنامه صورت بگیرد.

نکته: یک کار زشت این است که ما به اسم قضات یا کارشناس مبالغی را دریافت کنیم که آنها نخواسته اند این

کار از رشوه هم کثیف تر است.

تعامل ایمن وکیل با محاکم

شغل قضاوت شغل شریفی است و ما باید به آن احترام بگذاریم مثلا برای ورود اول باید در بزنیم بعد اجازه ورود بگیریم بعد اجازه بگیریم که آیا اجازه هست لایحه را تقدیم کنم. نیاید یک مرتبه وارد شویم و لایحه بدهیم بدون اجازه نباید بنشینیم نشستن هم آداب دارد نباید پا را روی پا بیندازیم، حرف قاضی را نباید قطع کنیم جاهایی که

مشاور حقوقی رایگان

 

نیاز است توجه قاضی جلب شود صدا را کمی بالا ببریم اگر قاضی اجازه صحبت داد باید از جای خود بلند شوید پس احترام باید در حد اعلی رعایت شود اما باید از چاپلوسی دوری کرد، به همکار وکیل در هنگام دفاع احترام بگذارید حتی اگر سخنانش ۱۰۰ در صد خلاف واقع باشد.

یکی دیگر از نکات دادن هدیه است بعضی وکلا به قضات هدیه میدهند این کار درستی نیست میتوانیم تشکر

کنیم اما نباید هدیه بدهیم، ارتباط شخصی با قضات نداشته باشید.

پوشش نامناسب نداشته باشید به میز قضات نزدیک نشوید هر کاری که باعث تذکر میشود انجام ندهید، هیچ وقت

با عجله به هیچ شعبه ای نروید چون دفاع بهم میریزد.

با فعل جمع با قاضی صحبت کنید فعل مفرد معنایی ندارد، خواسته نامعقول نداشته باشید ضعف علمی نداشته باشید

که شمارا تمسخر کنند؛ هیچگاه به دنبال پرونده خود روی میز قاضی نگردید. ما باید بتوانیم موکل را کنترول

کنیم که هروقت دلش خواست صحبت نکند وقتی با قاضی فاسد مواجهه میشویم چه کنیم؟ در حدود جلسه نسبت

به مدیریت جلسه اقدام کنید و حفاظت و اطلاعات قوه را در جریان بگذارید.

تعامل ایمن وکلا با یکدیگر

رعایت حد اعلی احترام هم در دادگاه هم در خارج دادگاه ضروری است، دعوا را شخصی نکنید چون ما همیشه

باهم همکار میمانیم پس بهم احترام بگذاریم اگر خودمان به همکار وکیلمان احترام بگذاریم به تبع آن قاضی هم

به ما احترام خواهد گذاشت.

نکته: هیچ وقت در پرونده های دیگران اظهار نظر نکنید چون آن پرونده را کامل مطالعه نکردید؛ برای موکل

خود ارزش قائل باشید دغدغه داشته باشید اما خود را بیش از حد درگیر نکنید از احساسی شدن دور شوید.

شفافیت در عملکرد و پاسخگویی داشته باشید، با وکیل طرف مقابل پنهانی قرار نگذاریم اگر میخواهیم قرار

بگذاریم با اطلاع موکلمان باشد.

توصیه:

۱)یک تخصص برای خود در نظر بگیرید و مطالعات خود را نسبت به آن افزایش دهید.

۲)این نکاتی که گفته شد را انتشار بدهید.

 

 

نکته: حدود اختیاراتی را که در وکالتنامه ذکر میشود تا جایی که امکان دارد محدود کنید به این شکل از طرح

دعوا علیه خود میکاهید.

تعامل وکیل و مرکز وکلا

هیچ محدودیتی برای کارآموزان که چه کمکی برای مرکز باشند گذاشته نشده است خیلی از کارآموزان در

کمیسیون های مرکز نقش مهمی را ایفا میکنند.

موفق باشید

فهرست
مشاوره حقوقی تلفنی
Open chat
مشاوره حقوقی آنلاین