اجازه ولی در نکاح دختر باکره

اجازه ولی در نکاح دختر باکره

نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ نرسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری می باشد و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری بین آنها قرارداده شود پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ازدواج اقدام نمایند.

اجازه ولی در نکاح دختر باکره
  • چنانچه دختری به دلایلی غیر از مواقعه، بکارت خود را از دست داده باشد در جکم باکره بوده و نکاح وی موقوف به ادن ولی قهری اوست.
مشاوره حقوقی خانواده
  • ازاله بکارت بر اثر مواقعه خواه مشروع باشد یا نامشروع، ولایت پدر و جد پدری را ساقط می کند و مشروعیت دخول قبل از عقد شرط سقوط ولایت پدر نیست.
اجازه ولی در نکاح دختر باکره
  • در صورتی که ازدواج دختر باکره منجل شود و او همچنان باکره باشد ازدواج مجدد او هم منوط به اذن ولی او می باشد.
مشاوره حقوقی خانواده
  • ادن پدر و جد پدری پیش از انعقاد نکاح قابل رحوع است
مشاوره حقوقی
  • چنانچه دحتر باکره ای بدون اذن پدر یا جد پدری عقد نکاح منعقد نماید عقد غیر نافذ است. ولی پدر یا جد پدری می تواند با تنفیذ خود انعقد را نافذ نمایند و این اذن دیگر قابل رجوع نمی باشد.
مشاوره حقوقی خانواده
به دلیل جوانب متعدد و گاهاً پیچیده در این موارد لطفا قبل از هرگونه اقدامی اطلاعات کامل را در این خصوص کسب نمایید.گروه حقوقی اساتید مهر ایرانیان با کادری از بهترین وکلا و مشاورین حقوقی تا رفع کامل این مشکل در کنار شما خواهند بود. با ما فرم رزرو مشاوره حقوقی و در این زمینه یا موارد مشابه مشاوره حقوقی آنلاین فوری یا مشاوره حقوقی رایگان  بگیرید. 
نوشتهٔ پیشین
هدایای نامزدی
نوشتهٔ بعدی
ازدواج با خواهرزاده یا برادرزاده زن
فهرست